Pirkimo – pardavimo taisyklės

I. Bendrosios nuostatos

 1. Silktime.lt internetinės parduotuvės (toliau – Parduotuvė) taisyklės (toliau – Taisyklės) taikomos Klientui teikiant užsakymą Silktime.lt Parduotuvėje.
 2. Silktime.lt turi teisę koreguoti Parduotuvės Taisykles. Klientui taikomos užsakymo pateikimo momentu galiojančios Taisyklės.
 3. Klientui nesuteikiama galimybė pateikti prekių užsakymą Silktime.lt, jeigu jis nėra susipažinęs su Parduotuvės Taisyklėmis. Visais atvejais laikoma, jog Klientas yra susipažinęs su Taisyklėmis ir joms pritaria, jeigu prieš užsakydamas prekes, jis patvirtina savo pritarimą Taisyklėms uždėdamas varnelę prie paslaugų teikimo sąlygų ir paspausdamas „Patvirtinti užsakymą“.

II. Privatumo politika

 1. Klientui užsakant prekes, turi būti nurodomi prekių pristatymui būtini asmeniniai Kliento duomenys: vardas, pavardė, pristatymo adresas, telefono numeris ir elektroninis pašto adresas. Silktime.lt užtikrina, jog šie duomenys bus naudojami tik komunikacijos, prekių užsakymo ir pristatymo tikslais. Silktime.lt įsipareigoja neatskleisti Kliento informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus Silktime.lt prekių tiekimo partnerius, jei siekiant sutrumpinti užsakymo realizacijos laiką prekės išsiunčiamos klientui tiesiai iš sandėlio ir partnerius, teikiančius siuntų pristatymo paslaugas. Visais kitais atvejais Kliento asmeniniai duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktuose numatytais atvejais.

 2. Silktime.lt naudodama organizacines ir technines priemones užtikrina, jog Kliento pateikiami asmeniniai duomenys saugomi nuo bet kokių neteisėtų veiksmų.
  Savo ruožtu Klientas užtikrina, kad jungiantis prie Silktime.lt elektroninės parduotuvės jo asmeninių duomenų nematytų pašaliniai asmenys, ir kad šie duomenys būtų tinkamai saugomi.

III. Užsakymo pateikimo tvarka ir sąlygos

 1. Klientas Silktime.lt Parduotuvės internetiniame puslapyje pasirenka jam patinkančias prekes. Jo pasirinkimo pagrindu suformuojamas prekių krepšelis.
 2. Suformavus prekių krepšelį, Klientas turi suvesti duomenis, būtinus pasirinktoms prekėms pristatyti: vardą, pavardę, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefoną bei papildomą informaciją, kuri gali būti reikalinga pristatant užsakytas prekes.
 3. Klientas turi pasirinkti vieną iš galimų atsiskaitymo Silktime.lt Parduotuvėje būdų (plačiau – V Taisyklių skyriuje).
 4. Paskutiniame užsakymo lange sugeneruojami visi Kliento pateikti duomenys, kuriuos Klientas privalo patikrinti ir patvirtinti. Klientas turi galimybę pataisyti klaidingus duomenis prieš išsiunčiant užsakymą Silktime.lt. Klientui nesuteikiama galimybė patvirtinti užsakymo iki to momento, kol jis nepažymi, jog yra susipažinęs ir sutinka su Silktime.lt Parduotuvės Taisyklėmis.
 5. Klientui patvirtinus užsakymą, jis nusiunčiamas Silktime.lt – užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai jį gauna Silktime.lt. Pirkimo ir pardavimo sutartis tarp Kliento ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Klientas elektroninėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis sąlygomis, paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“, ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo. Kartu tokia sutartis laikoma vykdytina tik nuo to momento, kai Silktime.lt gauna patvirtinimą iš Kliento pasirinkto banko apie atsiskaitymą už užsakytas prekes.
 6. Klientui pateikus užsakymą, Silktime.lt sistema automatiškai atsiunčia Klientui elektroninį laišką, kuriame nurodomos užsakytos prekės bei Kliento pateikti duomenys ir rekvizitai reikalingi užsakymo apmokėjimui.
 7. Silktime.lt gavus pranešimą iš banko, jog Klientas atliko mokėjimo pavedimą prekėms iš Parduotuvės pirkti, Klientui išsiunčiamas pranešimas nurodytu elektroninio pašto adresu. Pranešimo iš banko gavimo momentas laikomas sutarties tarp Kliento ir Silktime.lt vykdymo pradžios momentu.
 8. Kliento pateiktas užsakymas saugomas Silktime.lt duomenų bazėje remiantis Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų reikalavimais dėl tokių duomenų saugojimo termino.
 9. Sutartis sudaroma ir vykdoma lietuvių kalba.

IV. Garantijos ir prekių kainų nustatymas

 1. Kiekvienos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės Silktime.lt Parduotuvėje.
 2. Silktime.lt nurodo, o Klientas patvirtina, jog yra susipažinęs, kad prekės, nurodytos Parduotuvėje, savo forma, spalva ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl naudojamo monitoriaus ypatybių.
 3. Klientas sutinka už užsakytas prekes mokėti kainą, kuri nurodytą užsakyme.
 4. Kainos Parduotuvėje ir užsakyme nurodomos EURAIS su PVM, ne EU šalims kainos užsakyme nurodomos EUR be PVM (21%) (netaikoma Rusijos Federacijai).
 5. Silktime.lt parduoda prekes, atitinkančias užsakyme numatytas sąlygas. Tais atvejais, kai Klientui perduotos prekės neatitinka tam tikrų užsakymo reikalavimų, Klientas sutinka pirmiausia nedelsiant pranešti apie tai Silktime.lt, o šis įsipareigoja imtis visų veiksmų esamiems trūkumams pašalinti, jeigu tokie trūkumai atsirado dėl Silktime.lt ar jo vardu veikiančių trečiųjų asmenų kaltės. Silktime.lt per protingą, su Klientu suderintą terminą, trūkumų nepašalinus,  Klientas turi teisę savo teises ginti LR Civiliniame Kodekse numatyta tvarka.
 6. Silktime.lt įsipareigoja perduoti prekes tinkamos kokybės bei atitinkančias užsakyme numatytus reikalavimus.
 7. Prekės pristatomos supakuotos, atsižvelgiant į jų pobūdį, siekiant, kad prekės būtų tinkamos naudoti pagal paskirtį.

V. Apmokėjimo tvarka ir terminai

 1. Klientas atsiskaito už savo užsakytas prekes Silktime.lt Parduotuvėje per banko elektroninės bankininkystės sistemą "Bank-link", per elektroninių atsiskaitymų sistemą „PayPal“ arba pačiam pervedant pinigus į sąskaitą, kurią gaunate patvirtinus užsakymą.
 2. Jei Klientas per 5 darbo dienas neatlieka apmokėjimo, prekių rezervacija nutraukiama.

VI. Prekių grąžinimas

 1. Klientui suteikiama galimybė pakeisti jam perduotus daiktus kitais analogiškais kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumo daiktais arba jam nepatinkančias prekes grąžinti. Prekės grąžinimo išlaidas apmoka Klientas.
 2. Prekių pakeitimas ir grąžinimas galimi tik tada, kai keičiamos ar grąžinamos prekės atitinka tokius reikalavimus:
  1. nebuvo naudojamos;
  2. nebuvo sugadintos;
  3. išsaugotos prekių vartojamosios savybės;
  4. neprarado prekinės išvaizdos;
  5. pakuotės pakitimai, būtini prekei apžiūrėti, nelaikomi prekinės išvaizdos praradimu;
  6. nepatenka į sąrašą prekių, kurių atžvilgiu Klientas neturi teisės reikšti reikalavimus jas grąžinti ar pakeisti.
 3. Daiktų keitimo ir grąžinimo taisyklės (Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217) nustato prekes, kurių atžvilgiu Klientas neturi teisės reikšti reikalavimus jas grąžinti ar pakeisti teisės:
  parfumerijos, kosmetikos ir tualetinius preparatus (kodai pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą – 33.03 – 33.07), fotografijos ir kinematografijos prekes (kodas pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą – 37.00), spausdintas knygas, reprodukcijas ir kitus poligrafijos pramonės dirbinius (kodas pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą – 49.00), audinius (kodai pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą – 50.07, 51.11-51.13, 52.08-52.12, 53.09, 55.12-55.16), kilimines grindų dangas, išskyrus kilimus ir kilimėlius (kodas pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą – 57.00), megztus vyriškus, berniukų, moteriškus arba mergaičių apatinius drabužius (kodai pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą – 61.07-61.09), kūdikių drabužėlius (kodas pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą – 61.11), pėdkelnes, kojines, puskojines ir kitus panašius dirbinius (kodas pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą – 61.15), siūtus vyriškus, berniukų, moteriškus arba mergaičių apatinius marškinius, naktinius marškinius, pižamas ir panašius dirbinius (kodai pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą – 62.07-62.08), kūdikių drabužėlius (kodas pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą – 62.09), liemenėles, juosmenis, korsetus ir panašius dirbinius (kodas pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą – 62.12), perlus, brangakmenius, tauriuosius metalus bei jų dirbinius, išskyrus dirbtinę bižuteriją (kodas pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą – 71.00, išskyrus 71.17), mašinas ir mechaninius įrenginius (kodas pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą – 84.00), elektros mašinas ir įrenginius, garso įrašymo ir atkūrimo bei televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatus (kodas pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą – 85.00), antžeminio transporto priemones (kodas pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą – 87.00), laivus, valtis ir plaukiojančius įrenginius (kodas pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą – 89.00), optikos, fotografijos, kinematografijos, matavimo, kontrolės, medicinos arba chirurgijos prietaisus ir aparatus (kodas pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą – 90.00), laikrodžius (kodas pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą – 91.00), muzikos instrumentus (kodas pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą – 92.00), ginklus ir šaudmenis (kodas pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą – 93.00), baldus, patalynės reikmenis, šviestuvus (kodas pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą – 94.00), žaislus, žaidimus, išskyrus sporto ir meškeriojimo reikmenis (kodas pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą – 95.00, išskyrus 95.06 – 95.07).
 4. Klientas grąžindamas prekes, privalo pateikti Silktime.lt prekių įsigijimo dokumentus.
 5. Daiktų keitimas arba grąžinamas atliekamas Klientui užpildžius nustatytą formą, kurią atsiųsime, kai Klientas kreipsis elektroniniu paštu dėl prekių grąžinimo.
 6. Prekės keičiamos ar grąžinamos per 5 darbo dienas nuo Kliento pranešimo raštu apie pirkimo- pardavimo sutarties atsisakymą.
 7. Tais atvejais, kai prekės keičiamos ir tokio keitimo metu susidaro kainų skirtumas, Klientas privalo sumokėti Silktime.lt tokį kainų skirtumą pavedimu į nurodytą Silktime.lt banko sąskaitą.
 8. Tais atvejais, kai Silktime.lt neturi pakeitimui tinkamų prekių, Klientui grąžinama sumokėta suma, neskaitant kainos už pristatymą ir Paysera (Mokėjimai.lt) arba PayPal nuskaitytų mokesčių (jeigu buvo mokėta per Paysera ar PayPal sistemas).
 9. Akcijų bei išpardavimų metu prekės negrąžinamos.

VII. Prekių pristatymas

 1. Silktime.lt įsipareigoja prekes pristatyti nurodytu adresu (Lietuvoje) ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo patvirtinimo apie užsakymo įvykdymo išsiuntimą Klientui. Toks terminas netaikomas tais atvejais, kai Silktime.lt sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Klientas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Klientas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų aplinkybių. Tokiu atveju, Silktime.lt įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Klientu ir suderinti prekių pristatymo klausimus.
 2. Klientas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Klientas neturi teisės reikšti Silktime.lt pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
 3. Prekės, užsakytos Silktime.lt internetinėje parduotuvėje, pristatomos per Lietuvos LP EXPRESS arba DHL EXPRESS. Prekes kurjeriai pristato nuo 8 iki 18 val. Šeštadieniais, sekmadieniais ir valstybinėmis švenčių dienomis prekės nepristatomos.
 4. Jei dėl Kliento kaltės arba nuo jo priklausančių aplinkybių LP EXPRESS darbuotojas negalėjo pristatyti prekių, Klientas turi prekes atsiimti pats artimiausiame (pagal pristatymo adresą) AB „Lietuvos paštas“ filiale. Klientui tris kartus nepriėmus prekių, prekės grąžinamos Silktime.lt, o Klientas neturi teisės reikšti pretenzijų dėl prekių nepristatymo laiku.
 5. Klientas privalo nedelsiant informuoti Silktime.lt elektroniniu paštu ar telefonu, jeigu, gavus patvirtinimą iš Silktime.lt, prekės nebuvo pristatytos per 5 darbo dienas.
 6. Klientas privalo nedelsiant informuoti Silktime.lt, jeigu siunta pateikiama pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje pateikiamos ne užsakytos prekės arba netinkamas prekių kiekis, nepilnas prekių komplektas, prekės netinkamo dydžio ar matmenų.
 7. Visais atvejais, kai atsiimate prekes, o pakuotė yra suplėšyta, šlapia ar kitokiu būdu išoriškai pažeista, Klientas privalo pristatymo patvirtinime nurodyti (parašyti pastabas) arba surašyti atskirą aktą dėl tokių trūkumų. Tokių veiksmų neatlikus, Silktime.lt atleidžiama nuo atsakomybės prieš Klientą dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų, kurių Klientas nepažymėjo siuntos pristatymo patvirtinime.
 8. Prekių pristatymo mokestis Lietuvoje – nuo 4 EUR. Perkant daugiau nei už 600 EUR, pristatymas nemokamas.
 9. Prekes galite atsiimti ir parduotuvėje „Silktime“ Vilniuje. Pristatymo mokesčio šiuo atveju nėra.
 10. Prekes LP EXPRESS pristato į 79 pasaulio šalis. Prekių pristatymo kaina (nuo 4 iki 38 EUR) priklauso nuo pasirinktos šalies ir siuntinio svorio - kuomet krepšelio svoris didesnis nei 2 kg, mokama už kiekvieną papildomą kilogramą. Kai užsakymo vertė virš 600 EUR – pristatymas nemokamas. Pristatymas Europoje trunka apie 1 savaitę.

  LP siunčiamos prekės į Rusijos Federaciją, pristatymas gali trukti iki dviejų savaičių.

  EXPRESS DHL paslauga (Lietuvoje ši paslauga nenumatyta):
  DHL express kurjeriai pristatys siuntą per 2-4 darbo dienas tarp 8:00 ir 18:30. Pristatymo kaina nuo 18 iki 31 EUR už siuntinį iki 1 kg priklausomai nuo šalies ir siuntinio svorio - kuomet krepšelio svoris didesnis nei 1 kg, mokama už kiekvieną papildomą kilogramą. Kai užsakymo vertė virš 600 EUR – pristatymas nemokamas.

  SVARBU ŽINOTI.
  Pirkėjas prisiima visą atsakomybę už atskiros šalies importo ar kitus mokesčius.
  Siuntos pristatomos per pasiuntinius stengiantis įteikti gavėjui. Tarptautinio pašto siuntos pristatomos per kiek įmanoma trumpesnį laiką.

VIII. Kitos nuostatos

 1. Visi pranešimai Silktime.lt turi būti teikiami elektroniniu paštu info@silktime-on.com arba telefonu Nr. +370 618 19197.
 2. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.
 3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.